PROJECT DEVELOPER INVESTMENTS

 

 

Disclaimer

Algemene Voorwaarden

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Willems Meerssen BV. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Willems Meerssen BV is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Willems Meerssen BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of

enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

©2013  Willems Meerssen B.V.  -  Algemene voorwaarden  -  Disclaimer  -  Creation Station